Geoportaal van onroerend erfgoed:

https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02

Hier kan je jezelf informeren of dat je je niet op een archeologische site bevind. Ook kan je hier heel interessante informatie van af halen.